Forside
Vestermose Portalen, Slagelse
Sognetur 2019 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Tirsdag, 06. august 2019 21:23Der er sognetur den 15. august for alle over 60 år og som har tilknytning til sognene Gudum, Sønderup og Nordrup.

Turen går i år til Samsø og man er velkommen til at tage en ledsager med.

Læs mere om turen på Kirkernes hjemmeside her...

Ref.: Sønderup, Gudum og Nordrup's sider.

Senest opdateret: Lørdag, 17. august 2019 09:14
 
Grundlovsfest i Vestermose 5. juni 2019 PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Onsdag, 29. maj 2019 22:10


Onsdag d. 5. juni er der Grundlovsmøde i Vestermose med grundlovstale, korsang og folkedans.


Traditionen tro er der grundlovsmøde i den smukke præstegårdshave ved Sønderup Kirke beliggende Sønderupvej 6, Sønderup, 4200 Slagelse.

Arrangementet afholdes (selvfølgelig) grundlovsdag onsdag d. 5. Juni med start kl. 13:30.

Grundlovstalen holdes i år af Sven Frøkjær-Jensen, der taler over emnet:
"Demokrati og fællesskab set i lyset af nutidens udfordringer".

Vi får desuden besøg af gospelkoret "Gospel4All", der vil synge for os.

Alle vil få mulighed for at få rørt sangmusklerne, da der som vanligt også vil være fællessang.

Derefter vil folkedansergruppen "Maj86" danse en række folkedanse.

Eftermiddagen slutter med kaffe og hjemmebagt kage, som enten kan nydes i mødesalen eller udendørs i det (forhåbentlig) dejlige sommervejr.

Vi håber at der er mange, der har lyst til at slutte op om arrangementet.

Vel mødt til en hyggelig, traditionsrig og familievenlig grundlovsdag for alle generationer.

Ref.: Sønderup Kirke

Senest opdateret: Tirsdag, 06. august 2019 21:40
 
Strømforurening af drikkevand ? - Et stigende problem - Nyhedsbrev fra Dansk Brøndejerforening PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Søndag, 10. februar 2019 22:13Strømforurening af drikkevandet ? - Der observeres voldsomme adfærdsproblemer hos malkekvæg med store gener for dyr og mennesker til følge. Årsagen formodes at være forurening med strøm fra
indtil videre ukendt skadevolder.

Der er flere steder i landet observeret problemer med drikkevandet pga. strømforurening.
Problemerne har været til stede adskillige steder i flere år med store gener og helbreds- og økonomiske belastninger til følge for både dyr og mennesker.

Der har hidtil ikke været den store opmærksomhed på denne type forurening, men da det ser ud til at være et stigende problem og at bl.a. flere og flere landbrug oplever problemerne, håber vi at vi med viderebringelse og belysning af problemerne at kunne hjælpe til med at der bliver taget hånd om disse.

Det ser ligeledes ud til at der er manglende lovgivning på området forstået på den måde at der ikke juridisk kan gribes ind overfor den forurenende part, selv om det entydigt kan dokumenteres hvem der er skadevolderen (forureneren).

Her i Slagelse Kommune er der også observeret problemer med strøm forurening og Vestermose Portalen er blevet bedt om at offentliggøre den del af indholdet fra Dansk Brøndejerforening's seneste nyhedsbrev (Januar 2019), der omhandler en mælkeproducent her i Vestermose.

På de Youtube videoer, som der linkes til herunder, ses nogle af de problemer som landbruget har med at få dyrene til at drikke som normalt:

Kvier der drikker som katte
Kalv der skal have jordet sin drikkeskål
Ko der drikker som en kat

Hvis der er andre, der oplever eller kender til tilsvarende problemer med drikkevandet til gene for enten dyr eller mennesker, er I meget velkomne til at videregive informationen om problemerne til enten Vestermose Portalen (mail til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ) eller direkte til Dansk Brøndejerforening.

Problemer med strøm forurening af vand opleves også andre steder i verden.
Eksempelvis oplever de i Canada tilsvarende problemer med strømforurenet vand til malkekøer.

Herunder bringes nyhedsbrevet fra Dansk Brøndejerforening i delvist anonymiseret form.
Her er et link til dette nyhedsbrev og lignende sager på Dansk Brøndejerforenings side ...

--- Nyhedsbrev start ---

Voldsomme adfærdsproblemer hos malkekvæg på Sjælland

29-01-2019

På et Sjællandsk landbrug med malkekøer og opdræt har der gennem længere tid været store problemer med faldende dyrevelfærd og mistrivsel til følge i staldene. Det kan konstateres ved, at køerne vægrer sig ved at gå ind i malkerobot, mindre foderoptagelse og et unormalt opholdsmønster i løsdriftsstalden. Der konstateres endvidere en unormal drikkeadfærd, som bringer os på sporet af, at problemerne kan skyldes strømpåvirkning af vandet.

”Det Sundhedsvidenskabelige Universitet” – Landbohøjskolen, Universitetshospitalet for store husdyr har fattet interesse for problemet og har lavet nogle meget interessante test, som bringes her:

Læs resten af artiklen og nyhedsbrevet her ...

Ref.: Dansk Brøndejerforening

Senest opdateret: Tirsdag, 26. marts 2019 22:26
 
Skal vi have en Hjertestarter i Nordrup? PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Tirsdag, 26. marts 2019 20:24Vi viderebringer hermed en opfordring til at man giver en lille hånd med at få etableret en hjertestarter i Nordrup.

Det er Dagmar Skovbjerg Poulsen, der har taget initiativ til at der bliver opsat en hjertestarter på huset (Henry's hus) ved siden af kirken i Nordrup.
Man ved jo aldrig hvornår der bliver brug for en hjertestarter, men i tilfælde af at der pludselig er et behov, er det jo rart at der ikke er for langt til den nærmeste.
Tiden er særdeles kritisk mht. at give førstehjælp og evt. brug af hjertestarter når uheldet er ude og inden ambulancen når frem, kan der jo gå et stykke tid.

Så derfor vil vi her på Vestermose Portalen opfordre til at man bruger et par timer søndag d. 28 april 2019 for at hjælpe med indsamlingen.
Hjerteforeningen betaler det beløb, der evt. måtte mangle i indsamlingen for at opsætte en hjertestarter. Det er dog en forudsætning at der indsamles på mindst 15 ruter for en tilmeldt gruppe.
Så det er bare om at tilmelde sig og få lidt frisk luft søndag d. 28/4 og samtidig hjælpe med at gøre en stor indsats for at hjælpe de borgere, der måtte få brug for en hjertestarter i fremtiden.
Det kan gøre forskellen på liv og død i den sidste ende.

Læs mere om Hjerteforeningens Landsuddeling af hjertestartere, som ikke er ikke en landsindsamling denne gang, på deres sider her ...
Desuden kan du læse mere om hvordan man kommer med i landsuddelingen her.

Her er opfordringen fra Dagmar:

"Kære alle
Der arbejdes på at få en Hjertestarter sat op på Henry Hus ved kirken i Nordrup. Menighedsrådet har givet deres tilsagn. Hjerteforeningen opsætter en gratis hjertestarter, hvis der er 15 personer, der melder sig i gruppen ”Nordrup Kirke” til at samle ind den 28.april.  Hver enkelt person skal i forbindelse med tilmelding finde den rute, man ønsker at gå. Brug nederste link, så kommer du direkte ind på siden, hvor du også kan se ruterne.
Jeg har bemærket, der er mange ledige ruter i Dianalund.

Jeg håber, I har lyst til at være med til indsamlingen den 28/4-2019. I må gerne dele denne mail med andre, der kunne være interesseret.

Er der tvivlsspørgsmål er i velkomne til at kontakte mig på mail eller tlf. 61345772

Med venlig hilsen
Dagmar Skovbjerg Poulsen

Login til hjertestarter gruppen for Nordrup:

Her kan du logge ind og se deltagerne i din gruppe, og opdatere information om hjertestarteren:
(kopier linket til din browser)


Du kan opfordre andre til at gå for din hjertestarter på nedenstående link:
https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/1695

Du kan dele linket med din familie og venner og på de sociale medier."

Senest opdateret: Onsdag, 29. maj 2019 22:45
 
Generalforsamlinger 2019 i Vestermose PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Lørdag, 23. februar 2019 06:37Vestermose Portalen har kendskab til at de følgende generalforsamlinger afholdes i den nærmeste fremtid i Vestermose.

Bemærk at for flere af disse kendes den nøjagtige dato/tid ikke endnu.

Hallelev Sportsrideklub:
Tirsdag d. 26. februar 2019
kl. 19.00 på Tersløsevej 8, 4190 Munke Bjergby.
Se mere her ...

Vestermose Idrætsforening:
Torsdag den 28. februar 2019. kl. 19:30 i klubhuset ved skolen (Hallelevvej 30A, 4200 Slagelse).
Bestyrelsen er vært med kaffe og kage.
Opråb fra bestyrelsen!:
"Her er der brug for at supplere med et par nye medlemmer, da flere er nødt til at stoppe pga. arbejdstider. Det drejer sig om formanden, fodboldformanden og der er brug for en separat PR person.
Tænk over om det kunne være dig. Spørg gerne ind til opgaverne hos bestyrelsen. Du behøver ikke at være aktiv idrætsudøver eller kende til bestyrelsen i forvejen. Alle vil blive hjulpet til en god start. Husk ! Vi hjælper hinanden i VIF"

Hallelev Forsamlingshus:
Forsamlingshuset holder generalforsamling torsdag den 28. februar 2019, kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Opråb fra bestyrelsen!:
"Bemærk at forsamlingshuset mangler et par nye bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt for den fremadrettede drift af huset, at bestyrelsen forbliver fuldtalligt, da der ellers ikke vil være nogen forening, og derved lukker forsamlingshuset, ingen banko eller fester!
Vi håber der iblandt jer kunne være en ægtefælle, en nabo, noget familie som kunne være interesseret i at bruge lidt fritid, på at være med til at bringe Hallelev Forsamlingshus videre.
Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at man møder til den årlige generalforsamling den 28. februar 2019, kl. 19.30.
Bestyrelsen står til rådighed ved evt. spørgsmål eller informationer!"


Vestermose Lokalråd:
Der afholdes generalforsamling og Borgermøde for Vestermose Lokalråd tirsdag d. 12. marts 2019, Sted: Mødesalen ved Sønderup Kirke.
Her startes der med fællesspisning kl. 18:30 og selve generalforsamlingen starter kl. 19:15.
Herefter er der tid til at drøfte, hvad I gerne ser at lokalrådet involverer sig i. Der arbejdes også på at få besøg fra kommunens forvaltning, så vi kan høre mere om, hvad spildevandsplanen betyder i praksis.
Undervejs vil der være kaffe, te og kage.
Arrangementet er gratis.
Ønsker du at spise med kl. 18:30, er tilmelding er nødvendig senest 8/3 2018 til Jan (kasserer) på mobil 4083 8822 eller Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .
Du kan selvfølgelig også vælge at komme, når generalforsamlingen starter.

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (dato/tid mangler)
Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. april - 30. april.
Nærmere detaljer følger når dato og tid kendes.


Støtteforeningen for Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (dato/tid mangler)
Skolens støtteforening holder formentlig ligeledes generalforsamling samme dag som skolens generalforsamling.
Nærmere detaljer følger når dato og tid kendes.

Hvis du har kendskab til møder eller generalforsamlinger, der bør være med på den fælles liste og i Aktivitets Kalenderen, kan du sende en mail om disse til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. og vi vil sørge for at de kommer med.

Vel mødt.

Senest opdateret: Lørdag, 23. februar 2019 13:02
 
«FørsteForrige12345678910NæsteSidste»

Side 7 ud af 37
Banner
Copyright © 2023 Vestermose Portalen, Slagelse. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.
 

Online brugere

Vi har 152 gæster online