Forside
Strømforurening af drikkevand ? - Et stigende problem - Nyhedsbrev fra Dansk Brøndejerforening PDF Udskriv Email
Skrevet af Martin Appel   
Søndag, 10. februar 2019 22:13Strømforurening af drikkevandet ? - Der observeres voldsomme adfærdsproblemer hos malkekvæg med store gener for dyr og mennesker til følge. Årsagen formodes at være forurening med strøm fra indtil videre ukendt skadevolder

Der er store problemer med drikkevandet flere steder i landet pga. strømforurening.
Problemerne har været til stede adskillige steder i flere år med store gener og helbreds- og økonomiske belastninger til følge for både dyr og mennesker.

Der har hidtil ikke været den store opmærksomhed på denne type forurening, men da det ser ud til at være et stigende problem og at bl.a. flere og flere landbrug oplever problemerne, håber vi at vi med viderebringelse og belysning af problemerne at kunne hjælpe til med at der bliver taget hånd om disse.

Det ser ligeledes ud til at der er manglende lovgivning på området forstået på den måde at der ikke juridisk kan gribes ind overfor den forurenende part, selv om det entydigt kan dokumenteres hvem der er skadevolderen (forureneren).

Her i Slagelse Kommune er der også observeret problemer med strøm forurening og Vestermose Portalen er blevet bedt om at offentliggøre den del af indholdet fra Dansk Brøndejerforening's seneste nyhedsbrev (Januar 2019), der omhandler en mælkeproducent her i Vestermose.

På de Youtube videoer, som der linkes til herunder, ses nogle af de problemer som landbruget har med at få dyrene til at drikke som normalt:

Kvier der drikker som katte
Kalv der skal have jordet sin drikkeskål
Ko der drikker som en kat

Hvis der er andre, der oplever eller kender til tilsvarende problemer med drikkevandet til gene for enten dyr eller mennesker, er I meget velkomne til at videregive informationen om problemerne til enten Vestermose Portalen (mail til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ) eller direkte til Dansk Brøndejerforening.

Problemer med strøm forurening af vand opleves også andre steder i verden.
Eksempelvis oplever de i Canada tilsvarende problemer med strømforurenet vand til malkekøer.

Herunder bringes nyhedsbrevet fra Dansk Brøndejerforening i delvist anonymiseret form.
Her er et link til dette nyhedsbrev og lignende sager på Dansk Brøndejerforenings side ...

--- Nyhedsbrev start ---

Voldsomme adfærdsproblemer hos malkekvæg på Sjælland

29-01-2019

På et Sjællandsk landbrug med malkekøer og opdræt har der gennem længere tid været store problemer med faldende dyrevelfærd og mistrivsel til følge i staldene. Det kan konstateres ved, at køerne vægrer sig ved at gå ind i malkerobot, mindre foderoptagelse og et unormalt opholdsmønster i løsdriftsstalden. Der konstateres endvidere en unormal drikkeadfærd, som bringer os på sporet af, at problemerne kan skyldes strømpåvirkning af vandet.

”Det Sundhedsvidenskabelige Universitet” – Landbohøjskolen, Universitetshospitalet for store husdyr har fattet interesse for problemet og har lavet nogle meget interessante test, som bringes her:


KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET SUNDHEDS VIDENSKABELIGE FAKULTET

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
4200 Slagelse

Afprøvning af vand fra to forskellige kilder til køer på Universitetshopitalet for store husdyr


20 SEPTEMBER 2018

Uge 37
Vi har nu prøvet at tilbyde dit vand til vores undervisnings Jersey køer, over 2 dage i tidsrummet 9.00 til 12.00. Resultatet var meget det samme begge: 2 køer ville slet ikke røre vandet selv om de var tørstige – da de efter 3 timer fik tilbudt vores eget vand i en lignende spand, drak de næsten 20 L. De to andre køer stod og drak af vandet som katte – med at stikke tungen i og forsøge at få vand på den måde, de drak også næsten 20 L vand, da de fik tilbudt vores eget vand. Så overordnet set – er der noget ved dit vand, der gør, at køerne ikke vil have det og opfører sig mærkeligt.


Vi prøvede også:
Derudover har de studerende lavet en “blind test” med to spande vand (en med dit vand og en med vores vand), hvor de stikker deres hænder i begge og kan udpege, hvilken spand der er dit vand i – de synes det føles anderledes og ligesom “summer” i fingrene. Vi har også prøvet at drikke af dit vand og det føles mærkeligt i munden, især på tungen.


Uge 38:
Vi har i denne uge prøvet 18/9 og 19/9 at tilbyde vores 4 Jersey køer vand fra Ørslev vandværk fra kl. 8 til kl. 12.00. 3 af køerne drikker af vandet helt normalt – suger det ind – lige som de skal. Den sidste ville ikke drikke i vores forsøgsperiode, men havde efter en time mere (ca. kl. 13.00) drukket over halvdelen af spanden helt normalt.


Med venlig hilsen
Nynne Capion,
Lektor og dyrlæge
Institut for Klinisk Veterinærmedicin
Det Sundhedsvidenskabelige fakultet
Københavns Universitet


Ejeren har anmeldt ”Forurening med strøm fra ukendt skadevolder” til kommunen, som har kvitteret med en klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet – og med stor opbakning til at søge problemet løst.

Der bliver indsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnet i den læge sammensætning (som består af lægfolk, politikere og dommere – og ikke embedsfolk i Ministeriet).

Her bringes klagen i en vis anonymiseret form og uden de 11 medsendte bilag.

27. september 2018
Miljø- og Fødevareklagenævnet
(Nævnet i den læge sammensætning)
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg


Klageskrivelse i forbindelse med Slagelse Kommunes afgørelse af min anmeldelse om ”Forurening fra ukendt skadevolder” ved min landbrugsejendom xxxxxxxxxxxx 4200 Slagelse.


Slagelse Kommune har i skrivelse af 6. september 2018 henvist til, at man ikke kan behandle min anmeldelse med den begrundelse, at selv ved udfindelse af skadevolder, ville kommunen ikke kunne give et påbud på grund af manglende lovgivning. (Kommunens Sagsnr.: xxx-xxxx-xxxxx).

Sagsfremstilling
Ejendommen xxxxxxxxxxxxx drives som almindeligt landbrug og med en malkekvægbesætning på ca. 75 årskøer i løsdriftsstald.

Gennem en periode blev i stigende grad konstateret en faldende dyrevelfærd med en vis mistrivsel til følge. Det kunne konstateres ved, at køerne vægrede sig ved at gå ind i malkerobot, mindre foderoptagelse og et unormalt opholdsmønster i løsdriftsstalden. Der blev endvidere konstateret en unormal drikkeadfærd. Gården er tilsluttet det almene xxxxxx Vandværk.

Der blev søgt faglig rådgivning hos dyrlæger og landbrugsorganisationens konsulenter om besætningens sundhed og fodersammensætning – alt uden effekt.
Der foreligger udtalelse fra kvægdyrlæger og kvægbrugskonsulent, dateret 27. september 2018.

Gårdens elinstallationer blev gennemgået af autoriseret elinstallatør. Der blev foretaget udskiftninger af flere komponenter – alt uden effekt.

Der blev herefter søgt hjælp af særligt sagkyndige til gennemgang af staldens opbygning og inventar for konstatering af korrekt såkaldt ”udligning” mellem staldens forskellige komponenter (stålkonstruktioner, malkerobot mm.). Der blev foretaget mange forskellige ændringer – alt uden effekt.

Der blev fokuseret på køernes unormale drikkeadfærd, hvor køerne nærmest ”slikkede” i vandet ved kanten af løsdriftsstaldens drikkekar, og det blev mere og mere tydeligt, at mange af køerne fik for lidt optag af vand.

Der blev foretaget analyse af vandet ved afgang fra xxxxxx Vandværk og ved ejendommen xxxxxxxxxxxx, som overholder alle kvalitetskrav til godt drikkevand.

Det måtte efterhånden stå klart, at problemerne i stalden måtte komme udefra, og der blev den 8. februar 2018 indgivet anmeldelse til Slagelse Kommune om ”Forurening med strøm fra ukendt skadevolder” i avlsbygningerne og nærmeste omgivelser.

Ved landbrugsorganisationens mellemkomst blev der truffet aftale om, at en af de skrantende køer blev sendt til undersøgelse hos ”Universitetshospitalet for store husdyr” Københavns Universitet.

Der foreligger undersøgelsesrapport dateret 15-05-2018, Journal Nr. 620520. Det fremgår her på side 1, 2. afsnit, at koen var dehydreret,

Der blev ved egen foranstaltning foretaget et forsøg hos gårdens kvier, der gik på græs på et areal væk fra gården. Der blev kørt en palletank med 1000 liter vand tanket ved gårdens staldanlæg ud til kvierne,og vandet blev hældt i vandkarret.

Derefter blev vandet udskiftet med 1000 liter vand tappet direkte ved xxxxxx Vandværk.

Det kunne konstateres, at ved tildeling af vand tappet ved gårdens staldanlæg, viste kvierne samme ”aparte” drikkeadfærd som malkekøerne, hvorimod kvierne viste helt normal adfærd ved vandet tappet ved vandværket.

Der foreligger ”amatør”- videooptagelser af kviernes drikkeadfærd.

Det blev herefter aftalt med ”Universitetshospitalet for store husdyr”, at der skulle foretages et tilsvarende forsøg ved at tildele vand til universitetets demonstrationskøer fra henholdsvis tappet vand ved gårdens staldanlæg og ved xxxxxx Vandværk.

Der foreligger mail af 11. september 2018 og skrivelse om resultatet fra Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, dateret 20. september 2018.

Resultatet af disse overvågningsundersøgelser synes klart at vise, at vandet undervejs fra vandværket og frem til gården (ca. 1,2 km) bliver udsat for skadevoldende påvirkning.

Vigtig oplysning: På den sidste strækning frem til gården ligger vandledningen og en 10 Kv kabel nedgravet i samme rende !!

Elselskaberne har foretaget undersøgelser, der imidlertid ikke har ført til nogen form for løsning af problemet.

Det fremgår af Slagelse Kommunes skrivelse med afgørelsen, at kommunens forvaltningsmedarbejdere i to omgange har været på besøg ved gården, hvor de ved selvsyn har konstateret den unormale adfærd ved gårdens malkekøer.

Forvaltningens medarbejdere konstaterer her: (citat)

”Slagelse Kommune, Miljøafdelingen, er således ikke i tvivl om, at din virksomhed er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde/kilder”.

Min klage fremsendes på baggrund af kommuneafgørelsens tillagte klageadgang, men rettes i alt væsentligt mod den manglende landspolitiske lovgivning for beskyttelse af velfærd for mennesker og dyr og for væsentlige erhvervsøkonomiske forhold ved dyrehold i landbruget.

Det har ikke været muligt at finde og konstatere ved søgning i Afgørelsesportalen, at der har været klagesager med tilsvarende problemstillinger.

Jeg anser denne sag som værende så principiel, at jeg har tilladt mig at anmode om, at sagen forelægges ”Nævnet i den læge sammensætning”.


Venlig hilsen
UnderskriftBestyrelsen vil naturligvis fortsat følge udviklingen og venter på, at klagenævnets ”Læge sammensætning” med politisk deltagelse behandler sagen, som har så stor principiel og landspolitisk betydning for både dyr og menneskers velbefindende.

--- Nyhedsbrev slut ---

Ref.: Dansk Brøndejerforening

Senest opdateret: Fredag, 22. februar 2019 16:55
 
Banner
Copyright © 2021 Vestermose Portalen, Slagelse. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.